Ádventi Hírlevél 2011

A Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség időszaki kiadványa

karacsony-2011.doc — Microsoft Word Document, 947Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

(Signum együttes dalszövege: Mindig csendben)

Mindig csendben szól hozzád az Úr,
a város zaján hangja nem jut túl,
enyhe szellő suttogásaként hallod szavát,
ha rátalálsz, így jön az Úr,
nem látod, de szíved lángra gyúl.

A lelked harca elnyom minden mást,
nem hallod a hívó suttogást
bensődben is csendes béke kell,
enélkül Isten nem felel, hiába vársz,
mélybe hull a hívó suttogás.

Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát,
figyeld a csend mit beszél, hagyd a város zaját,
nincs messzeség, reád talál,
csendben jön az Úr egy éjszakán...

Nagy csodára, fénylő jelre vársz,
mennyből jövő lángnyelvet kívánsz,
de Isten lelke csendben működik,
nem látod, mégis őrködik, vigyáz reád,
nem kellenek látványos csodák.

JÓ KÉSZÜLETET, SZÉP ÜNNEPLÉST A JÁSZOL KÖRÜL!

Minden Kedves Olvasónak áldott ádventi elcsendesedést, békés karácsonyt, az új esztendőre pedig Isten áldását kívánja:

Percze Sándor lelkész

A lelkészi hivatal elérhetőségei:

Levelezési cím: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 119.

Tel.: 96/449-311, 06/20-8248091

Mail: Sandor.Percze@lutheran.

0x08 graphic
ÁDVENTI HÍRLEVÉL

A Győr - Ménfőcsanaki

Evangélikus Egyházközség

időszaki kiadványa ________________________________________________2011________

0x01 graphic

Az éji pásztor csendben alig ég egy kis világ,

Mária szülte, hogy élj, a föld és ég Urát,

és új élet virradt, virradt ma ránk.

Szüless meg bennem, ragyogjon szívemben a fény,

betlehemi csillag bolyongó életem egén,

barlang lelkem téged arra kér, hogy szállást itt vegyél,

örök békém, örömöm te legyél…

Percze Sándor:

KRISZTUS KIRÁLY

(elmélkedések ádvent 4 vasárnapjára)

0x01 graphic

Ádvent 1. vasárnapja

Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zak 9,9)

A királyok mennek. Nagy, fekete páncélozott autókon, külön vonatokon és repülő gépeken. A királyok mindig mennek valahova. Általában el. Fontos dolguk van - mondják. A te Királyod érkezik, jön. És nem megy. Úti alkalmassága szegényes: néha egy szamár, néha egy szó hátára ül fel, hogy megérkezzen. Hozzád. Neki te vagy az úti célja. Nem távoli országok magas rangú fogadó bizottságai, luxus szállodái, hanem Te. A királyok törvénykeznek. Újra és újra. Szünet nélkül gyártják a rendeleteket, szabályokat, törvényeket. Azért - ahogy mondják -, hogy igazságosan kerüljenek elosztásra a javak. Azért, hogy az ország sorsa jobbra forduljon. A te Királyod nem törvénykezni jön, vagy igazságot osztani. Királyod maga az igazság. A királyok győzni akarnak és megnyerni a következő választásokat. Királyod elveszítette mindenét és Téged választott...

A királyok sokan vannak. Királyod csak egy van.

Jézus Krisztus Uram!

Bizony te vagy az egyetlen igazi Pásztor, én meg sajnos az elveszett, rossz útra tévedt bárány. Bennem sok a félelem és aggodalom, szeretnék ugyan jó lenni és azt is szeretném, ha irgalmas Istenem, békém, biztonságom lenne.

Amint hallom, Te is úgy kívánkozol utánam, mint én Te utánad. Szorongok, félek, aggódom - jaj nekem: hogyan is jutok el Tehozzád? Hogyan is tudsz segíteni rajtam? Így vagy hát Te is aggodalomban és gondban és Te sem kívánsz mást, mint hogy ismét együtt legyünk, Magadhoz ölelhess.

Jöjj hát, itt vagyok, keress és találj meg, hogy újra Veled lehessek s aztán Téged dicsérjelek, tiszteljelek mindörökké. (Luther M.)

0x01 graphic

Ádvent 2. vasárnapja

Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lk 21,28)

A királyok térdet hajtatnak. Megkövetelik maguknak - így mondják - a tiszteletet. Azt szeretik, ha térden csúsznak előttük. De nem szeretik, ha szembe néznek velük. Ezért kell az alattvalóknak térden állva, földre szegezett tekintettel megjelenni előttük. Hogy így is érezzék: semmik ők. A te Királyod azt akarja: légy valaki, légy ember. Királyod felemel, térdet egyenesít. Felállít, hogy lépkedj. Hogy ne meggörnyedve járj-kelj a világban. Egyenessé teszi derekad, hogy tartásod legyen. Királyod alig várja, hogy emeld fel lehorgasztott fejedet és a szemébe nézz. A királyok elvesznek. Abból élnek, ami a tiéd. Az új királyok már rég túl vannak a tizeden és a kilenceden. Többet akarnak, mert üres a kincstár. Terheket raknak az emberekre. A te Királyod ad. Abból, ami az övé. Annak sem a kilencedét vagy a tizedét adja, hanem az egészet. Királyod megvált terheid súlya alól.

A királyok az elnyomásból élnek. Te Királyod felszabadításából.

Jézus Krisztus Uram!

Te vagy az én igazságom,

én meg a Te bűnöd:

Te magadra vetted,

ami az enyém volt

és nékem adtad,

ami a Tied.

Magadra vetted,

ami Te nem voltál

és nékem adtad,

ami én nem voltam. (Luther M.)

0x01 graphic

Ádvent 3. vasárnapja

Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Az ÚR jön hatalommal. (Ézs 40,3.10)

A királyok hódítanak. Elfoglalják azt, ami másé. Csellel, szövetséggel vagy erőszakkal, de megszerzik, amit más épített, alkotott, amiért más verejtékezett. A te Királyodnak az kell, ami senkié: a puszta. Oda akar menni, ahol nincs hódítani való. Királyodnak nem hódolók kellenek, hanem barátok. A királyok heroinja a hatalom. Ez teszi beteggé őket. Ettől függenek. Mindig akarják és egyre több kell nekik belőle. Az embereket is alatt-valókra és ellen-felekre osztják. Királyod hatalma a hatalomról való lemondás. Királyod nem alatt-valót, hanem út-törőt lát benned. A királyok szeretnek építtetni. Palotákat, kastélyokat, villákat. A nagy és impozáns épületek a gyengéik. Így marad meg emlékezetük - mondják - az utókorban is. Épületeik felfele, magasba törnek, így szimbolizálják hatalmukat. A te Királyod utakat épít. Amiken menni kell és lehet, nem pedig tespedni. Utakat, amelyek összekötnek és nem elválasztanak. Királyodnak sokszor még fejét sem volt hová lehajtania...

A királyok a luxust keresik. Királyod az egyszerűséget.

Látod, Uram, üres edény vagyok.

Arra vágyom, hogy valaki színültig töltsön.

Uram, tölts fel hát!

Gyenge vagyok a hitben, erősíts engem,

Hideg vagyok a szeretetben; melegíts meg engem.

Melegíts meg és megmelegszem,

hadd áradjon túl szeretetem mindenkire, aki közelemben van.

Én - szegény vagyok

Te - gazdag vagy

és azért jöttél, hogy a szegényeken megkönyörülj. (Luther M.)

0x01 graphic

Ádvent 4. vasárnapja

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. Az Úr közel! (Fil 4,4-5)

A királyok szeretnek vigadni. Végesincs mulatságokat rendeznek, ahol kötelező a jókedv. A királyok azt szeretik látni, hogy a közelükben élő sok megfélemlített ember mennyire boldog. Ezt az illúziót minden eszközzel, cirkusszal és kenyérrel fenntartják. Neked a Királyodtól nem kell félned. A te Királyodból szeretet árad. A királyokat körüllengi a szomorúság illata, amit az alattvalók éreznek. Elvett szabadságuk, megfosztott vágyaik és álmaik, súlyos bilincseinek terhét hordozva bent magukban ez az érzés telepedik rájuk. Királyod illata az öröm illata. Amit barátai éreznek.

A felszabadulás, a megvalósulás és a lehetőségek angyalszárnyát megkapva ez az érzés tölti be őket. A királyok távol vannak, nagyon messze. Nem ott élnek, ahol te. Nem szenvedik, amit te. Nem is ismerik, amit te. Nem is jönnek el hozzád. Királyod, az Úr közel van! Nagyon közel. Ott él, ahol te. Azt szenvedi, amit te. Azt ismeri, amit te.

A királyok távol tőled. A Királyod a szívedben.

Uram, jó Atyám!

Nem a létet vagy nemlétet akarom,

nem is az életet vagy a halált,

nem is a tudást vagy a tudatlanságot,

a birtoklást vagy a hiányt,

csupán egyet akarok:

Legyen meg a Te akaratod!

Nem kívánom azt, ami a Tied,

nem ajándékaidat akarom,

Téged magad akarlak. (Luther M.)

ÉNEK: Ó, jöjj, ó jöjj, Üdvözítő

0x01 graphic


2. Megnyílt az ég harmatozva,

Megváltónkat hogy lehozza.

Ég felhői, nyíljatok szét,

Hozva Jákób fejedelmét!

3. Föld, virulj ki, hadd fakadjon

Viruló zöld völgyönhalmon!

Nyílj ki, földnek szép Virága,

Dávid háza nagy Királya!

4. Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,

Téged vágyunk mi látni csak.

Kelj fel, Napunk, fényességed

űzze el a sötétséget!

KÉZENFOGVA

(elmélkedés)

"Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet.

Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne engedd el!"

"Én, az Úr, a te Istened,

erősen fogom jobb kezedet,

és ezt mondom neked:

ne félj, én megsegítelek!"

(Ézs 41,13)

Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet.

Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne engedd el!

Nyújtotta felém kis kezét. Bevallom, egy pillanatra megijedtem. Tapasztalatlan keresztapaként egy másodpercre leblokkoltam. Kérdések sokasága lepte el felkavarodott énemet. Hogyan is kell jól megfogni egy ilyen kis csöppség kezét? Hogyan fogjam meg úgy, hogy ne is fájjon neki, és ne is érezze azt, hogy nem szorítom? Mi a titka ennek a gyönyörű bizalomjátéknak? Hol vagyon az megírva, hogy milyen erősen is lehet megfogni egy földre szállt kis angyal kezét? Nincsen sehol. Nincsen, mert az ember ösztönösen tudja. Isten képmására teremtett lényként az ember onnan kapta ezt a képességet, ahonnan magát az életet is. Tudja, érzi, és e szerint cselekszik. Tudtam, éreztem, és e szerint cselekedtem. Nyújtotta felém kis kezét. Megfogtam. Keresztfiam elmosolyodott. Így köszönte meg, hogy tudom. Így köszönte meg, hogy vigyázok rá. Így köszönte meg, hogy kézen fogtam. Meghatódtam, és biztos vagyok benne, hogy ezt valahol ő is megérezte.

Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet.

Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne engedd el!

Ott ült egymás mellett a padon a fiú és a lány. Zénó és Zoé. Gyönyörű téli este volt, nagy pelyhekben havazott. Harmadik randevúra érkezett a két tinédzser, egyszerre. Leültek egymás mellé a padra, és nem törődve az évszak követelményeivel, levették kesztyűjüket. Zénó a Zoé balkezéről, Zoé Zénó jobb kezéről. Már-már szertartás-szerűen történt mindez, szavak nélkül, mosolygó szemek társaságában. Zénó megkérdezte, hogy megfoghatja-e Zoé kezét, a válasz maga a tett volt. Zoé tenyere ugyanis Zénó tenyerébe simult. Boldogok a szerelmesek, mert ők nemcsak értik, de érzik is a szeretet titkát. Egymás kezét felfedezve, majd egymás kezét szorítva ültek a padon. Zénó és Zoé. Zoé és Zénó. Az idő megszűnt tényezőnek lenni, sőt, mintha soha nem is létezett volna. A hó meg csak szakadt. Zoé nagy álma teljesült azzal, hogy lefeküdtek egymás mellé a hóba, és angyalokat teremtettek.

Egy angyalpárt, akik egymás kezét fogták.

Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet. Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne engedd el!

Vilmos bácsi és Vilma néni most ülték meg aranylakodalmukat. Az ünnepi istentiszteletre - ahol az Isten színe előtt megerősítették hűségüket - eljött a család apraja-nagyja. Amikor kéz a kézben bevonultak a templomba, sokan a családból - nemes egyszerűséggel - elsírták magukat. Nincs gyönyörűbb annál, mintha valaki egy életen át képes úgy élni, mint Vilmos bácsi és Vilma néni - gondolták magukban. Mikor több, mint fél évszázaddal ezelőtt a húszéves Vili letérdelve megkérte Vilmácska kezét, senki sem gondolta volna, hogy az igaz szerelem, az igaz szeretet mikre képes. De most, ahogy a ráncos kezek egymásba kapaszkodnak, világossá válik mindenki számára, hogy a hűség a legfontosabb kérése Istennek az embertől. És Vilma néni és Vilmos bácsi pontosan értik ezt a kérést. Esténként - évtizedek után is - csak úgy tudnak elaludni, ha közben fogják egymás kezét. Pilinszky János Azt hiszem című versének zárómondata így hangzik:

"Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem..."

Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet. Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne engedd el!

Ahány ember, annyiféle kézfogás. Ahány kéz, annyiféle szorítás. Ahány élet, annyiféle bizalomjáték. Ahány ádventi időszak, annyiféle felkészülés az ünnepre. Vajon mibe kapaszkodik kezünk? Vajon kibe kapaszkodik kezünk? Vajon ki szorítja meg kezünket, ha dráma drámát követ az életünkben? Vajon hol késik a bíztató kézszorítás egy siker után? Vajon van-e valaki, aki pontosan tudja, mikor van szükségünk a segítő, bátorító, megerősítő kézre? "Te majd kézen fogsz, és hazavezetsz" - énekli Presser Gábor. De van-e ilyen "Te" az életünkben? Van-e valaki, aki velünk van az úton, aki kézen fog és hazakísér?

Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet.

Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne engedd el!

Karácsony nem más, mint Isten kéznyújtása az ember felé. Isten Jézusban lenyúl az emberért, és kézen fogja őt. Egyszer és mindenkorra. Nincs nagyobb szeretet, amely nagyobb ennél a mozdulatnál. Nincs hitelesebb Isten-bizonyíték, amely jobban kifejezné az Isten valóságát és Isten szándékát az emberrel, mint az inkarnáció csodája. Nem elegáns távolságból, hanem a földi sár közelségéből vállalta és vállalja az Isten, hogy a Názáreti Jézusban örökre kézen fogja övéit, és velük vándorol az útjukon.

Gáncs Tamás lelkész

(A Dunaharaszti Ev. Egyházközség hírleveléből)

ÉNEK: Ó, Sion ébredj

0x01 graphic

2. Lásd: millióknak lelke megkötözve, Rabláncként hordoz sötét bűnöket; Nincs kitől hallja: Megváltónk keresztje Mily gazdag élet kútja lett neked. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a szabadító elközelgetett!

3. Mondd minden népnek: elveszett juháért Mit tett a Pásztor - csuda szerelem - Földig hajolt a kárhozott világért S meghalt alant, hogy élhess odafenn. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

4. Küldj fiaidból, akik nemhiába Élvezik kincsed: Hirdessék szavad; Öntsd lelked értük győzelmes imába: Mindent, mit adtál, Krisztus visszaad. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!


5. Ő visszajön, Sion, előbb, mint véled, Felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érjen vádja téged, Hogy temiattad nem látta meg Őt.

Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

ÁDVENTI MORZSÁK

a bűnbánat

Isten nemcsak a bűneinket látja,

hanem azt a vágyat is,

mellyel felsírunk hozzá.

az imádság

Nincs az a mélység,

melyben Isten észre ne venné

összekulcsolt kezünket,

és nincs az a lárma,

melyből ő ki ne hallaná

kereső szavunkat!

az ajándék

Ha ajándékot adsz: add a szíveddel,

nehogy a kinyújtott kéz ott maradjon

viszonzást várni.

útra kelni

A betlehemi csillagot sokan látták az égen,

de mit használt azoknak,

akik nem mentek utána?

a szeretetről

A jászolban fekvő Gyermekben Istent látni,

és elfogadni őt Kenyér és Bor színében,

csak az képes,

aki tud hinni a szeretetben.

KARÁCSONYI ÁLDÁS

Ő, aki emberként született, mint mi,

és aki a te Megváltód

Ő kísérje megváltásod útját.

Váltson meg az elképzelésektől,

véleményektől és szokásoktól,

amelyek magadtól és tőle eltávolítanak.

Váltson meg az emberek előítéletétől

és a szorongó hittől,

amely az életet akadályozza.

Váltson meg attól az istenképtől,

mely fenyeget téged,

és adja, hogy Istenként,

és a szeretet forrásaként tapasztald meg Őt.

Váltson meg az élet félelmeitől és

a haláltól való rettegéstől.

Így legyen veled a Megváltó,

aki emberi létünk védelmezője és oltalma:

a jóságos Atya, Jézus, a Fiú,

és az ő életető Lelke. Ámen.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK ÉS ALKALMAK

November 27. (Ádvent 1. vasárnapja) 9.00 óra

A gyerekek gyertyagyújtó műsorával, a betlehem benépesítésével.

Igét hirdet Dr. Bácskai Károly az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Teológiai Tanszékének adjunktusa. A liturgia szolgálatát Kovács Barbara, Konyecsni Katalin, Kormos Zsuzsanna és Bérces Flóra II. évfolyamos teológus hallgatók végzik. Az offertórium Hittudományi Egyetem és a lelkészképzés javát szolgálja.

November 27. SZERETETVENDÉGSÉG 14.30 óra.

Vendégek: Dr. Bácskai Károly adjunktus és a Hittudományi Egyetem

II. évfolyamos hallgatói.

December 4. (Ádvent 2. vasárnapja) 9.00 óra

A gyerekek gyertyagyújtó műsorával, a betlehem benépesítésével

és úrvacsora osztással.

December 9. (péntek)

Ádventi kézműves foglalkozás 16.00 óra

Az előző években jó visszhangra talált zenés, játékos együttlét az idén is megrendezésre kerül. Mézeskalács és karácsonyi díszek készítése lesz a foglalkozás célja. A résztvevőktől 300 Ft/fő anyagköltséget kérünk. Kérjük részvételi szándékukat minél előbb jelezzék telefonon vagy a lelkészi hivatalban.

December 11. (Ádvent 3. vasárnapja) 9.00 óra

A gyerekek gyertyagyújtó műsorával és a betlehem benépesítésével.

December 18. (Ádvent 4. vasárnapja) 9.00 óra

A gyerekek gyertyagyújtó műsorával és a betlehem benépesítésével.

December 24. (Szenteste)

Istentisztelet a gyerekek műsorával. 15.30 óra

Istentisztelet 17.00 óra

December 25. (Karácsony 1. napja) 9.00 óra

Istentisztelet úrvacsora osztással.

December 26. (Karácsony 2. napja) 9.00 óra

Istentisztelet úrvacsora osztással.

December 31. (Óév este) 18.00 óra

Hálaadó istentisztelet.

Január 1. (Újév) 9.00 óra

Istentisztelet úrvacsora osztással.

Január 6. (Vízkereszt) 17.00 óra

Istentisztelet.

Gyermek istentiszteletek:

decemberben a gyermek a templomban együtt ünnepelnek a gyülekezettel. A külön foglalkozások januártól folytatódnak.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az új egyházi év kezdetén, amikor egyre rövidül a nappalok világossága és hosszabbra nyúlik az esti sötétség s a Krisztus-követõk a reménység hajnalcsillagát keresik az égen, érdemes visszagondolni azokra a testvérekre, akikre a 2011. évben különösen is gondoltunk.

Akik keresztségben részesültek:

2010 december: Bakó Márton Arnold, Bogárdi Bence,

2011: Nagy Gréta, Bali Tamás (felnőtt), Betkó Pál (felnőtt), Nagy Gergő Vilmos, Rigó Eszter, Józsa Lili, Szalai Szonja, Péntek Attila Máté, Péntek Sára Boglárka, Tóth Julianna, Koronika Flóra, Csendes Levente, Takács Flóra Lili, Árpási Alíz, Halász Levente Gergő, Rémai Tamás.

Akik házasságot kötöttek:

Sólyom Zsolt és Németh Rita; Koós Szabolcs András és Horváth Andrea Mária.

Akik elhunytak:

Csöngei Jánosné szül. Gősi Zsófia; özv. Aradi Jánosné szül. Mózes Lídia; özv. Pajter Istvánné szül. Szabados Mária; özv. Kiss Gyuláné szül. Balics Gizella; özv. Németh Kálmánné szül. Vörös Borbála; özv. Salakta Kálmánné szül. Fazék Erzsébet; Süle Pál; Salakta Ilona.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30