Ádventi Hírlevél 2010

A Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség időszaki kiadványa

Karácsony előtt karácsony.DOC — Microsoft Word Document, 305Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Minden Kedves Olvasónak áldott ádventi elcsendesedést, békés karácsonyt, az új esztendőre pedig Isten áldását kívánja:

Percze Sándor

lelkész

A lelkészi hivatal elérhetőségei:

Levelezési cím:

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 119.

Tel.: 96/449-311

Mail: sandor.percze@lutheran.hu

0x08 graphic

ÁDVENTI

HÍRLEVÉL

A Győr-Ménfőcsanaki

Evangélikus Egyházközség

időszaki kiadványa

__________________________2010__

RÉGI KARÁCSONYI ÉNEK:

Szent karácsonyest közelget, Angyalszárnyon földre száll. Öröm rezgi át a lelket Karácsonyfa lánginál.

Kulcsold kezed' hő imára, Halld a gyermekéneket: Nincs ma szegény, nincs ma árva, Üdvözítő született!

Karácsonyest, szent fényétől Kigyulladt az éjszaka; Szívemben is te ragyogj föl, Jézus, üdvöm csillaga.

Szelíd béke olajága Leng ma völgyön és hegyen; Add, hogy éltünk szép virága Béke, szeretet legyen!

BEKÖSZÖNTŐ

(A ménfőcsanaki gyülekezet ádventi levele az angyalokhoz.)

Kedves Gábriel, Rafael, Uriel és Mihály angyalok!

Várunk titeket! Nagyon! Hogy újra eljöjjetek és hóesésben, csengő csilingelésében, gyermekdalban, fenyőág illatában hallhassuk szárnyaitok suhogását, amint leereszkedtek hozzánk. Hosszú volt az elmúlt év. Tele feladatokkal, munkával, ünnepekkel, örömmel és keserűséggel.

Annyira el voltunk foglalva, hogy néha még azt is elfelejtettük, hogy vagytok. Sőt, néha még azt sem vettük észre, hogy mi is vagyunk és élünk; sőt azért vagyunk, hogy éljünk: szeressünk, öleljünk, nevessünk, álmodjunk és játszunk. Ez lett volna a legfontosabb dolgunk. Ehelyett mi mégis mással voltunk elfoglalva... De most újra várunk titeket! Jó, hogy jöttök. El szeretnénk mesélni nektek mindent.

Neked Gábriel, a megtestesülés hírnökének megmutatjuk majd azoknak a fényképét, akiknek helye üres lett a templomban. Testük kint pihen a temetőben a hideg föld alatt. Könnyező hitvest, megtört gyermekeket, a halált még csak hírből sem ismerő unokákat hagytak maguk mögött. Ha majd jössz, borítsd rájuk szárnyad! Az élőkre, hogy reménységük legyen. A holtakra pedig, hogy tudtul add nekik: eljön majd a nap, mikor békességgel köszöntöd újra őket. S érkezésed lesz a jele, hogy felölthetik magukra újra a test-ruhát, melyet Isten ad nekik.

Neked, Rafael, őrző angyalaink fejedelme azokról mesélünk majd, akik ránk lettek bízva, és akikre nem tudtunk vigyázni. Egy kéregetőről, aki néha esténként lányával jár itt házról-házra. A hajléktalanokról, akik reggelente derékig hajolnak a templomhoz közeli konténerekbe üres üvegek után kotorászva.

Elhagyott öregekről, akikre senki nem nyitja rá az ajtót.

De vannak itt gyerekek is, akik egy szülői simogatásért talán még a csillagot is lehoznák az égből. Ha majd jössz, tereld mindannyiunkat bársony palástod alá, és itasd meg őket egy korty közelséggel.

Uriel, a lélek világosságának angyala! Ha majd megérkezel, láthatod fényűzésünket. Pazarul kivilágított templomunkat, tereinket és utcáinkat. A reflektorok, neonok, fényfüzérek vakító fényét. Autók csillogását, aranyak és drágakövek káprázatát. Ebben a fényárban úsztatják testüket azok, akiknek szívében nincsen világosság. Kárpótlásul kényeztetik magukat. Minket is elvakít ez a mű-fényesség. Siess hozzájuk és hozzánk! Fényes köntösöd terítsd sötét lelkünkre, hogy betöltsön minket a belső ragyogás.

Neked, Szent Mihály, minden gonosz legyőzőjének és ítéletnek angyala az ellenünk vétkezőket mutatjuk majd be. A gáncsoskodókat és alakoskodókat. Az irigyeket és ítélkezőket. Kárörvendőket, csúfolódókat, a fennhéjazókat és megalázókat. Velük küzdünk minden nap mi, akik gáncsoskodunk és alakoskodunk. Irigykedünk és ítélkezünk. Csúfolódunk és megalázunk. Ha majd jössz, takarj be mindenkit a megbocsátás fátylával, hogy megszűnjön minden viszály.

Jöjjetek, várunk Titeket! És hogy karácsonyra mit hozzatok? Azt, amit itt nem lehet sem megvenni, sem megrendelni. A jó hírt, hogy szegénységünk, szomorúságunk, hidegségünk betlehemében testet ölt a Gyermek, aki a Szeretet.

A közeli találkozást várva, a gyülekezet nevében:

Percze Sándor lelkész

AZ ELSŐ SZENTESTE

Nem volt ott semmi disz, a hegybe nőtt üregben,-

De tündöklött e még paloták éke szebben?

 

Nem várták őket ott tűzhelyek, szívek, senkik,

De lelkük melege nem ért-e fel a mennyig?

 

Nem volt ott gyolcs, bíbor, aranybölcső se ringott,

De nyert-e még a föld oly emberkincset mint ott ?

 

Nem volt csak jászolágy, az is szénával hintett,

De szendergett-e még király selymén szebb kisded ?

 

Nem volt körötte csak párás, kérődző jószág,

De altatódalát az angyalok dúdolták.

 

Nem volt ott senkije, csak József Máriának,

De nyílt e közelebb az ég Emberfiának ?

 

Kétezredéve gyúlt egy istálló zugába,

S lángol lelkünk felett, mint örök égi fáklya.

0x01 graphic

AZ IGAZI SZERETET - Az 1Korinthus 13. karácsonyi változata

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztat készítek elő, de a családom felé nincs benne szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhában segédkezzem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.

A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad.

KARÁCSONY ELŐTT KARÁCSONY

(Elhangzott 1930. ádvent IV. vasárnapján Túróczy Zoltán evangélikus püspöktől)

Igehirdetési ige: Ézsaiás könyve 9. fejezetének az 5. verse: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!”

Mikor az angyal Máriának hirdeti a karácsony közeledését, ennek a próféciának a hangja visszhangzik az angyal üzenetében, és Jézus Krisztus is Ézsaiás próféciájában találja meg azt az arcot, amit itt a földön Isten akaratából hordoznia kell.

  1. Egy gyermek születik. Olyan valaki jön, akire várni is boldogság. Idézzétek föl magatok előtt az emlékezetetekben, hogy micsoda boldogság volt számotokra a gyermekvárás? Ha egy gyermek az életében soha több örömöt szerezni nem tudna, mint amit a várásával szerez, a megérkezésével nyújt, az is elég volna az egész életre! Ézsaiás úgy látja, hogy karácsonykor olyan valaki jön, akit várni is öröm. Gyermek születik. Valaki olyan, aki gyermek is tud maradni. Jézus meg tud maradni mindig gyermeknek. Bizalma az emberekben, lehetetlenséget nem ismerő hite mind-mind örök gyermekvonás. Ézsaiás jól látja, hogy karácsony személyes örömöt hoz. Az a valaki, akit várni is, bírni is olyan nagy öröm, hozzánk jön. Annyira boldog vagy, hogy nincs szükséged arra, hogy valaki örömöt hozzon életedbe? Halld meg az üzenetet: örök örömszerző született néked.

  2. Fiú adatik. A próféta világosan látja, hogy a karácsonyi személyiség: fiú, aki mindig mellettünk áll, akire támaszkodhatunk, ha baj van. Olyan erős, és olyan magabiztos vagy-e, hogy senkire nincs szükséged, ki segítsen terheidet hordozni? Halld meg az üzenetet: Fiú adatott nékünk.

  3. Az uralom az ő vállán lesz. Nemcsak azt jelenti ez, hogy aki jön, az csodálatos uralkodó egyéniség, hanem azt is, hogy aki jön, nem az uralkodás dicsőségét, hanem az uralkodás terheit hordozza, az uralkodás felelősségét is vállalja. A mai ember semmi elől nem fut úgy, mint a felelősség elől, és mégis akár akarjuk, akár nem, kénytelenek vagyunk hordozni az élet ezer felelősségét. Nem érezted még soha, mily nagy felelősség az, hogy családod van, hogy lelkek vannak rád bízva, hogy Isten számon fogja kérni tőled nemcsak azt, hogy megkerested-e a cipőre és ruhára valót, hanem azt is, hogy biztosítottad-e számukra a hófehér menyegzői köntöst? Milyen nagy a felelősségünk a barátainkkal, a gyülekezetünkkel, egyházunkkal, nemzetünkkel szemben! Össze kellene roskadni alatta, ha nem jönne valaki, aki vállára veszi az uralom minden terhét.

  4. Hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak. Csodálatos Tanácsos, aki megért, barátunkká lesz, és úgy vezet minket. Ugye érzed, mennyire szüksége van az embernek ilyen meghitt barátra, kire rábízhatja élete minden titkát, s akinek a támogatására mindig számíthat? Nem állottál még soha válaszúton, nem érezted még soha, hogy milyen jó volna mellettem valaki, aki meghallgatna, panaszos sírásomat tömlőjébe szedné, és megmutatná az utat, amerre mennem kell? Halld meg az üzenetet. Aki jön: csodálatos tanácsos, mindent megért, mindent meg tud magyarázni, és mindenből tudja a kivezető utat.

  5. Hívják nevét Erős Istennek. Amit a próféta eddig mondott a karácsonyi személyiségről, abban emberként mutatta be azt, aki jön. De aki jön, nemcsak ember, hanem az Isten közelségét is hozza számunkra. Nincs neked szükséged arra, hogy valaki az erős Istent közel hozza hozzád? Mennyivel kevesebb volna a bűnöd, ha volna valakid, aki a kísértések pillanatában az erős Isten jelenlétét kézzelfoghatóvá tenné számodra? Mondd: nincs szükséged az Erős Istenre és az Isten erejére? Halld meg az üzenetet: a karácsonyi személyiség: Erős Isten!

  6. És hívják nevét Örökkévalóság Atyjának, azaz örökkévaló atyának. Milyen nehéz mindig atyának maradni! Ha a gyermekünk bosszant, milyen hamar lesz belőlünk hóhér vagy bíró, ha örömet szerez, milyen hamar lesz belőlünk pajtás! Milyen nehéz atyának maradni akkor is, amikor a gyermek a tékozló fiú útjára tér! Amikor daccal áll elénk! Milyen jó dolga van annak, akinek mindig van atyja, akitől elfogadhatja mindig a büntetést is, de akitől bocsánatot is kérhet mindig, akinek megfoghatja a kezét még akkor is, ha azt durván ellökte már magától. A próféta úgy látja, hogy aki jön az örökké atya tud maradni. Nem volna neked szükséged erre?

  7. És hívják nevét Békesség Fejedelmének. A próféta úgy látja, hogy aki jön, az ura a békességnek. Mondd, annyira biztonságban élsz, annyira szeretnek az emberek, s olyan elvehetetlen a békességed, hogy nem volna szükséged a Békesség Fejedelmére? Aki jön: a Békesség Fejedelme.

Hét évszázad választotta el a prófétát az első karácsonytól. Nem ismert semmit a karácsony érzelgős hangulatából. Nem volt karácsonyfája, gyereksereg nem ugrándozott körülötte ajándékoknak örvendezve. Feketéllő ünnepi néptömegek nem zengték körülötte: Krisztus Urunknak áldott születésén… és mégis nem volt-e ennek a karácsony előtt élő embernek több világossága a karácsony lényegéről, mint nekünk? Segítse ez a karácsony előtti karácsony igazi karácsonnyá tenni a mi karácsony utáni karácsonyunkat!

ISMERETLEN SZERZŐ IMÁJA

Uram, Jézus, szükségem van rád! Köszönöm, hogy megszülettél értem Betlehemben! Kinyitom életem kapuját, és befogadlak Téged, mint Uramat, Megváltómat! Te irányítsd az életemet, és tégy olyanná, amilyen Te akarod, hogy legyek! Ámen

Jézus, örömmel fogadlak (143)

0x01 graphic

2. Nincs fejedet hová hajtsad. Elhagyott vagy és szegény. Mégis, Uram, kit óhajtsak? Csak téged kereslek én. Elrejtett kincs van tenálad: Vigasztalás, bűnbocsánat. Hozzád köt a szeretet Mindörökké engemet!

3. Add, legyen fő gazdagságom A te nagy szegénységed. Amíg élek e világon, Adjam át magam néked. Ha véget ér földi pályám, Megadod te égi pálmám. Hozzád köt a szeretet Mindörökké engemet!

4. Bátorítson szelídséged, Hogy én is szelíd legyek, Mutassak szíves készséget, Más bajában részt vegyek; Ne éljek csak önmagamnak, Hanem felebarátomnak. Hozzád köt a szeretet Mindörökké engemet!

5. Szívem néked már ajtót tárt, Uram Jézus, hozzám szállj! Jövel, régen óhajtva várt, Maradást nálam találj! Törüld könnyem, szüntesd bajom, Így víg örömmel mondhatom: Hozzád köt a szeretet Mindörökké engemet!

EGYHÁZI HÍREK

Anyakönyvi hírek

Az új egyházi év kezdetén, amikor egyre rövidül a nappalok világossága és hosszabbra nyúlik az esti sötétség s a Krisztus-követők a reménység hajnalcsillagát keresik az égen, érdemes visszagondolni azokra a testvérekre, akikre a 2010. évben különösen is gondoltunk.

Akik keresztségben részesültek:

Balogh Benedek, Fodor Karolina, László Gréta Lili, Pallang Virág, Horváth Dávid, Kassai Viola, Pádár Petra Anita, Limp Máté, Surányi Bence, Ienei Patrik, Bodrogi Jázmin Petra, Bodrogi Solt Péter, Schäfer Dorina, Bertha Bálint, Viszló Boglárka, Kovács Barnabás.

Akik házasságot kötöttek:

Pólya Csaba és Szöllősi Edina, Hartmann Tamás és Rátz Andrea, Bogárdi Attila és Szöllősi Adrienn, Melkovics Balázs és Tóth Eszter, Széles András és Pécsinger Enikő, Kovács Miklós és Máj Barbara, Rémai Tamás és Kelemen Ildikó.

Akik elhunytak:

Németh József, Fazék Gyula, Fazék Miklós, özv. Limp Jánosné szül. Vinkler Karolin, Kovács Attila, Varga István, Molnár Lajos, Németh László, Németh Józsefné szül. Vörös Jolán, Németh Mihály, özv. Hőbe Béláné szül. Bolla Irén, Bors Tibor, Piri István.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK ÉS ALKALMAK

Dec. 5. (Ádvent 2. vasárnapja) 9.00 óra

A gyerekek gyertyagyújtó műsorával és a betlehem benépesítésével és úrvacsora osztással.

Dec. 3. (péntek) Ádventi kézműves foglalkozás 16.00 óra

Az előző években jó visszhangra talált zenés, játékos együttlét az idén is megrendezésre kerül. Mézeskalács és karácsonyi díszek készítése lesz a foglalkozás célja. A résztvevőktől 300 Ft/fő anyagköltséget kérünk. Kérjük részvételi szándékukat minél előbb jelezzék telefonon vagy a lelkészi hivatalban.

Dec. 12. (Ádvent 3. vasárnapja) 9.00 óra

A gyerekek gyertyagyújtó műsorával és a betlehem benépesítésével. Az istentiszteleten Kulcsár Márton IV. évfolyamos teológus hallgató szolgál igehirdetéssel. Az offertórium Hittudományi Egyetem és a lelkészképzés javát szolgálja.

Dec. 12. SZERETETVENDÉGSÉG 15 óra. Vendég: Mesterházy Balázs a soproni Berzsenyi Dániel ev. Líceum iskolalelkésze, aki beszámol az indiai missziós útjáról.

Dec. 19. (Ádvent 4. vasárnapja) 9.00 óra

A gyerekek gyertyagyújtó műsorával és a betlehem benépesítésével.

Dec. 24. (Szenteste)

Istentisztelet a gyerekek műsorával. 15.30 óra

Istentisztelet 17.00 óra

Dec. 25. (Karácsony 1. napja) 9.00 óra

Istentisztelet úrvacsora osztással.

Dec. 26. (Karácsony 2. napja) 9.00 óra

Istentisztelet úrvacsora osztással.

Dec. 31. (Óév este) 18.00 óra

Hálaadó istentisztelet.

Jan. 1. (Újév) 9.00 óra

Istentisztelet úrvacsora osztással.

Jan. 2. (Újév utáni 1. vasárnap) 9.00 óra

Istentisztelet.

Jan. 6. (Vízkereszt) 9.00 óra

Istentisztelet.

Gyermek istentiszteletek:

decemberben a gyermek a templomban együtt ünnepelnek a gyülekezettel. A külön foglalkozások januártól folytatódnak.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30